FERNAS 4 GES / 25.6.2019

FERNAS 4 GES PROJESİ İÇİN ÇED OLUMLU KARARI  ALINMIŞTIR