Orman Hizmetleri

Orman Hizmetleri
 
Orman Sayılan yerlerde faaliyet gösterecek firmalara "Orman Sayılan Alanlarda Verilecek İzinler Hakkında Yönetmeliğin” 66.maddesi gereğince, 6831 sayılı Orman Kanununun 16.-17.-18. ve 57.maddesine göre verilen izinlerin alınması için gerekli olan projeler, bünyemizde çalışan orman mühendisleri tarafından 27 Orman Bölge Müdürlüğü ile irtibat halinde ve titizlikle hazırlanmaktadır.
 
» Arazide yapılacak çalışma ile mülkiyet ve yol durumunun araştırılması
» Çalışma ve tesis alanlarının yerlerinin belirlenmesi
» Maden Sahaları, Arama Işletme Altyapı,Tesis Izin Dosyası Tanzimi
» Maden Arazisi Rehabilitasyon Projeleri
» Maden ve Petrol Arama ve Işletme Dosyası Tanzimi ve Danışmanlık (Kazı Gerektirmeyen)
» Maden ve Petrol Arama ve Işletme Dosyası Tanzimi ve Danışmanlık (Kazı Gerektiren)
» Işletme Tesisi Alt Yapı Tesis Izni Dosyası
» (HES) Hidro Elektrik Santralleri Orman İzinleri ve Danışmanlığı
» (RES) Rüzgar Enerji Santralleri Orman İzinleri ve Danışmanlığı
» (ENH)Enerji Nakil Hattı Orman Projeleri İzinleri ve Danışmanlığı
» Rüzgar Olcum Direği Izin Dosya Tanzimi
» Türk Telokom Telefon Hattı ve RL Enerji Hattı Orman İzinleri ve Danışmanlığı
» Maden ve Taş Ocağı Orman İzinleri ve Danışmanlığı
» GSM Baz İstasyonları Orman İzinleri ve Danışmanlığı
» Özel ağaçlandırma projesi
» Balık üretim tesisi orman izin dosyası
» Turizm tesisi orman izin dosyası