Mansap Su Hakları Raporu

Mansap (Kadim) Su Hakları İçin Su Kullanım Hakkı Raporlarının hazırlanmas konusunda vermiş olduğumuz danışmanlık hizmetimize ilişkin kapsamlar aşağıda mddeler halinde belirtilmiştir ;

Hidroelektrik Santral Projelerinin inşa edileceği havza bazında su hakkı tesisini gerektirecek tesisler veya alanlar için mansaba bırakılacak su miktarlarının belirlenmesi,

İlgili kurumlardan yazılı görüşlerin alınması (DSİ, İl Tarım Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, İller Bankası, vb.)

Rapor onaylarının DSİ Bölge Müdürlüklerinden alınması