Lisansız Güneş ve Rüzgar Enerjisi Projeleri

Elektrik Piyasası Kanununun 14. maddesi kapsamında, tüketicilerin elektrik ihtiyaçlarının tüketim noktasına en yakın üretim tesislerinden karşılanması, arz güvenliğinin sağlanmasında küçük ölçekli üretim tesislerinin ülke ekonomisine kazandırılması ve etkin kullanımının sağlanması, elektrik şebekesinde meydana gelen kayıp miktarlarının düşürülmesi amacıyla lisans alma ile şirket kurma yükümlülüğü olmaksızın, elektrik enerjisi üretebilecek gerçek veya tüzel kişiler  ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK kapsamında gerekliliklerini yerine getirerek Lisanssız Elektrik Üretimi gerçekleştirebilirler.

Di Mühendislik olarak Lisanssız Güneş Enerjisi ve Lisanssız Rüzgar Enerjisi konusunda yatırım yapmak isteyen yatırımcılara anahtar teslim danışmanlık hizmeti vermekteyiz.Bu danışmanlık hizmetimiz kapsamında yer alan konular aşağıda belirtilmiştir;

Arazi Seçimi

Marjinal Tarım Yazılarının Alınması

Çevresel Etki Değerlendirmesi Görüş Yazısının Hazırlanması (ÇED Görüş)

Tek Hat Şemasının Hazırlanması

Harita Çalışmalarının Yapılması

İlgili Kurum ve Kuruluşlardan Görüş Yazılarının Alınması

İlgili Dağıtım Şirketinin İstemiş Olduğu Doğrultuda Dosyanın Hazırlanarak Başvurunun Yapılması

Sürecin Takibi ile Birlikte Çağrı Mektubunun Alıması