Ekolojik Etki Değerlendirme Raporu

Türkiye’deki HES projelerine yönelik yapılan eleştiriler ile bu projelerde özellikle ekosistem ihtiyaçları bakımından yeterince değerlendirme yapılmadığı ve bütüncül planlamaların gözetilmediği yönünde görüşler ortaya çıkmıştır.

T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı 24/01/2011 tarihli yazısına göre;
"…koruma kullanma dengesi gözetilerek, Çevresel Etki Değerlendirme sürecinde biyolojik çeşitlilik açısından gerekli tedbirler ile bu alanlarda doğal hayatın devamlılığın sağlanabilmesi için gerekli tedbirler ile bu alanlarda doğal hayatın devamlılığının sağlanabilmesi için gerekli su miktarına ilişkin görüşler Genel Müdürlüğümüzce oluşturulmaktadır."

Di mühendislik olarak Hidroelektrik Enerji Santrali ( HES) , Gölet Ekosistem Değerlendirme Raporları ve Rüzgar Enerjisi Santrali (RES) projelerinde Ekosistem Değerlendirme Raporu (EDR) hizmeti verilmektedir.