Sondaj Litoloji Bilgilerine Göre Farklı Jeoistatistik Yöntemlerle Cevher Modellenmesi