ÇED Raporları

 

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED); belirli bir proje veya gelişmenin, çevre üzerindeki önemli etkilerinin belirlendiği bir süreçtir.
 
ÇED süreci ve koşulları 03.10.2013 Tarih, 28784 sayılı ÇED Yönetmeliği  ile belirlenmiş olup, bu kapsamda izin alınacak projeler iki sınıfta değerlendirilmiştir. Projelerin özelliklerine göre yapılan bu değerlendirme yönetmelikte EK-1 ve EK-2 Listeleri halinde listelenmiştir.
 
Yönetmeliğin Ek-1 Listesinde yer alan projeler için ÇED Raporu hazırlanarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na başvuru yapılır, ÇED Olumlu Belgesi alındıktan sonra faaliyete başlanabilir.
 
ÇED Raporu, sadece Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlarca hazırlanabilir. Bu raporları hazırlamak için Bakanlıktan ÇED Yeterlilik Belgesi alınması zorunludur. Di Mühendislik 2010 Yılında ÇED Yeterlilik Belgesini alarak, yatırımcılara hizmet vermeye başlamıştır.
 

Bünyemizde uzman ve deneyimli Çevre, Maden, Jeoloji, Hidrojeoloji Mühendisleri, Peyzaj  mimarları ile Biyologlar bulunmakta olup çok çeşitli sektörlere ait raporlar hazırlanmış ve belgeleri alınmıştır.

Maden ocakları, regülatör ve hidroelektrik santraller (HES), İçme suyu / sulama barajları, göletleri ve doğal yapı gereçleri ocakları, atık barajları, ÇED ’leri, balık üretme çiftlikleri, besicilik tesisleri, tavukçuluk , taş ocakları ve kırma eleme tesisleri, geri kazanım tesisleri  Güneş Enerjisi (GES) Projeleri, Rüzgar Enerjisi (RES) Projeleri, Jeotermal Enerji (JES) Projeleri, maden arama ve sondaj projeleri, karayolu, demiryolu, alışveriş merkezi, konut projeleri, sanayi tesis projeleri bugüne kadar yaptığımız ve halen devam eden projelere ait başlıklardan bazılarıdır.

 
ÇED Süreci