Çevre Görevlisi

 
 
Çevre Görevlisi tanımı ve görevleri , 21 Kasım 2013 Tarih, 28828 sayı ile resmi gazete de yayınlanan Çevre Görevlisi, Çevre Yönetim Birimi Ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik ile belirlenmiştir.
 
Çevre görevlisi, Faaliyetleri sonucu çevre kirliliğine neden olan ve/veya neden olabilecek ve Çevre Kanununa göre yürürlüğe konulan düzenlemeler uyarınca denetime tâbi kurum, kuruluş veya işletmelerin faaliyetlerinin mevzuata uygunluğunu, alınan tedbirlerin etkili olarak uygulanıp uygulanmadığını değerlendiren, tesis içi yıllık iç tetkik programları düzenleyen tesiste veya çevre yönetim hizmeti veren firmada çalışan görevliyi ifade etmektedir. 
 
Di Mühendislik olarak, bünyemiz de bulunan 8 adet çevre görevlisi ile birlikte Ankara, İzmir ve Diyarbakır temsilciliklerimizle her ay düzenli olarak 35 İl de denetim hizmeti vermekteyiz.