Geçici Faaliyet Belgesi İşlemleri

İşletmecinin çevre izin veya çevre izin ve lisans başvurusu yaptığında, faaliyeti esnasında ilgili mevzuata uygun olarak çalıştığını belgelemesi için verilen belgeye geçici faaliyet belgesi denilmektedir.

izin Lisans Yönetmeliği kapsamında bu süreç danışmanlığını yürütmekte olduğumuz tesislere uzman personellerimiz aracılığı ile temin edilmektedir.