Sosyal Etki Değerlendirme Raporu (SED)

 
 
Çevre yatırımlarının dış kaynaklı finansmanında en önemli başvuru araçlarından bir tanesi de Uluslararası Finans Kuruluşlarının (IFC) formatında hazırlanmış çevre ve sosyal etki analizi raporudur.
 
Bu konuda yapılan çalışmalar şunları kapsar:

Fiziksel, biyolojik ve sosyo-ekonomik veri toplanması ve mevcut durum analizi,
Projenin, fiziksel, biyolojik ve sosyo-ekonomik çevreler üzerinde oluşturması muhtemel etkilerin belirlenmesi,
Muhtemel olumsuz etkilerin minimize edilmesi için alınması gereken önlemlerin geliştirilmesi ve izleme planlarının hazırlanması,
Çevre ve Sosyal Etki Analizi Raporu hazırlanması,

Bu kapsamda Dİ MÜHENDİSLİK sahip olduğu son derece deneyimli, Türk ve uluslararası mevzuatlara hakim uzmanlık kadrosu ile IFC formatında Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirme Raporları hazırlayabilmekte ve yatırımların proje, inşaat ve işletmeye alma aşamalarında AB BREF dokümanlarını da dikkate alarak çevresel izleme faaliyetlerini yerine getirebilmektedir.