Ekosistem Değerlendirme Raporu

 
 
Ekosistem Değerlendirme Raporu, planlanan yatırımıngerçekleşeceği yer ve çevresindeki ekosistem çeşitliliği ve özelliklerinin; habitat tiplerinin, hassaslık, nadirlik ve koruma önceliği durumlarının ve yapılacak faaliyetten ekosistem ve habitata olan etkilerinin değerlendirildiği, farklı uzmanlık dallarından akademisyenlerin hazırladığı bir değerlendirme rapordur.
 
Orman Su İşleri Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün (DKMP), 27.06.2011 tarih 59352 Sayılı yazısı ile planlanan tüm RES ve Madencilik projeleri için oluşturulan özel formata uygun 'Ekosistem Değerlendirme Raporu', 15.03.2011 tarih 21767 Sayılı yazısı ile de tüm 'HES Projeleri ve Diğer Hidrolik Faaliyet Talepleri İçin Değerlendirme Raporu' hazırlatılması gerektiğini bildirmiştir.
 
Dİ MÜHENDİSLİK olarak, Flora Fauna Araştırmaları, Ekosistem Değerlendirme Raporları, Biyoçeşitlilik Araştırmaları ve Habitat-Tür İzleme Projeleri, Ornitoloji (Kuş Bilimi) Raporları, Sulak Alan Yönetim Planları, Mansap Su Kullanım Hakları Raporları, Peyzaj Onarım Planları vb. çalışmalar -Ekosistem Araştırmaları ve Yönetimi- birimimizle kusursuz yürütülmektedir.