Ornitoloji Raporu

 
 
Orman ve Su İşleri Bakanlığının 03.03.2014 tarih ve 51072895-010.06.01-47644 sayılı genelgesinde gereği, özellikle Enerji Yatırımları başta olmak üzere, yatırımın Çevresel Etki Değerlendirme, Çevre İzin ve Finansman süreçlerinde Ornitolojik Rapor hazırlanması istenmektedir. Bu raporlar yatırımın proje alanı ile çevresinde bulunan kuşlar ve ekosistemine olan etkilerinin değerlendirildiği bir akademik çalışmadır. 
 
Dİ MÜHENDİSLİK, ornitolojik raporları ulusal ve uluslararası mevzuat ve çalışmalara uyumlu olarak hazırlayabilmekte ve raporda belirtilen önlemlerin alınmasında danışmanlık, takip ve kontrolörlük hizmeti verebilmektedir.