Toprak Koruma Projesi

 
 
19.07.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5403 nolu "Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu" ile tarım arazilerinin tarım dışı kullanımı için Toprak Koruma Projesi hazırlanması ve Tarım Dışı Kullanım izni alınması zorunlu hale getirilmiştir. Ayrıca, 5403 nolu kanuna bağlı olarak 15.12.2005 tarih ve 26024 sayı ile yayımlanan ‘’Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu Uygulama Yönetmeliği ‘’ ’nin 12. Maddesi gereğince, kentsel yerleşim amaçlı imar planı bulunan yerler dışında, zorunlu olarak kazı veya dolgu gerektiren herhangi bir arazi kullanım faaliyeti sonucu toprak kayıpları ve arazi bozulmaları söz konusu ise araziyi kullananlar tarafından toprak koruma projeleri hazırlanır veya hazırlattırılır.
 
Dİ MÜHENDİSLİK olarak Yetki Belgesine sahip uzmanlarımız ile bu konuda sizlere hizmet vermekteyiz.