Sondaj İzinleri

 
 
Maden, jeotermal ve enerji projelerinin arama ve işletme amaçlı sondaj çalışmaları için gerekli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerinden ÇED Gerekli Değildir Belgesi alınması gerekmektedir.
 
Dİ MÜHENDİSLİK, Sondaj çalışması yapılmadan önce Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan alınan ve sahanın mülkiyet durumuna göre ilgili kurumlardan alınması gereken tüm izinleri,kendi teknik ve resmi yeterliliği doğrultusunda en hızlı ve uygulanabilir şekilde almaktadır.