Hava Kalitesi Dağılım Modellemesi

 
 
Hava kalitesi dağılım modelleri; bir kaynaktan çıkan kirleticinin, farklı atmosfer koşullarında, etki alanındaki alıcı noktalara dağılımını matematik teknikleriyle hesaplanması esasına dayanır. Bu modeller genellikle kurulması planlanan tesislerin oluşturacağı muhtemel kirliliği önceden tahmin edip tedbir almak amacıyla kullanılmaktadır.
 
Dİ MÜHENDİSLİK, ulusal ve uluslararası Çevresel Değerlendirme Raporları için gerekli hava kalitesi dağılım modellerini mevzuata uygun olarak yapmakta ve raporlandırmaktadır.