Green Airport – Green Star

 
 
GreenAirport
 
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından, "Yeşil Havaalanı (GreenAirport)" adı altında başlatılmış olan proje çerçevesinde, havaalanlarındaki havaalanı işletmecilerinin ve hizmet sağlayıcıların belli gereklilikleri yerine getirmesi durumunda, o havaalanı "Yeşil Havaalanı (GreenAirport)" olarak adlandırılmaktadır. Bu gereklilikleri yerine getiren kurum ve kuruluşlara SHGM tarafından, Hizmet Tarifesinde indirim sağlanmaktadır.
 
SHGM tarafından, havaalanlarında faaliyet gösteren kuruluşların çevreye ve insan sağlığına, verdikleri veya verebilecekleri zararların sistematik bir şekilde azaltılması ve mümkün ise ortadan kaldırılabilmesi için çalışmalar başlatılmıştır.
 
Bir havaalanında, gerekli şartları yerine getiren Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce yetkilendirilmiş kuruluşun, o havaalanı için ödeyeceği yetki belgesi, ruhsat, sertifika gibi izin belgelerinin temdit ücretlerinde %20 indirim yapılacaktır. Eğer, bir havaalanındaki tüm kuruluşlar bu şartları yerine getirirse; o havaalanına “Yeşil Havaalanı (GreenAirport)” unvanı verilecek ve bu havaalanında hizmet veren, havaalanı işletmecisi dahil, tüm kuruluşların SHGM tarafından verilen yetki belgesi, ruhsat, sertifika gibi izin belgelerinin temdit ücretlerinde %50 indirim yapılacaktır.
 
GreenAirport Belge başvuruları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca verilen Çevre Danışmanlık Yeterlik Belgesi'ne sahip şirketler tarafından yapılabilmektedir. Firmamız söz konusu proje kapsamında muhtelif firmaların danışmanlık hizmetlerini yürütmektedir..
 
Green Star
 
Yeşil Yıldız Belgelendirme Danışmanlığı (Green Stars)

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın başlattığı “Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisleri” projesi kapsamında Bakanlık belgeli konaklama tesislerine; çevreye saygılı, belirlenen kriterlere uygun faaliyet göstermeleri koşuluyla verilen; mevcut Turizm İşletmesi Belgelerindeki yıldızların yeşil olarak gösterildiği ve plaketlerinin üzerinde çevreye duyarlı tesis ibaresinin yazıldığı bir çevre etiketi (eko-label) uygulamasıdır.

Bakanlıktan Turizm İşletmesi Belgesine sahip konaklama tesisleri bu belgeyi alabilir.