Bertaraf Lisans İşlemleri

Çevre Mevzuatına göre atık maddelerin geri kazanım / bertaraf işlemleri ancak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan ilgili konuda lisans almış tesislerce yapılabilir. Bu tesislerin lisans alma süreci, Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin Ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik kapsamında değerlendirilir.