Risk Analizi ve Acil Durum Eylem Planları

İşletmeler, çalışma koşulları ve çevredeki belirsizlikler ve değişikliklerden dolayı, sürekli beklenmedik tehlikelerle karşılaşmakta ve yaşamlarını sürdürebilmeleri de bu tehlikelerden korunmalarına bağlı olmaktadır.

İşletmelerde, tesislerde var olan riskler ile sel, deprem, yangın, basınçlı kap veya kimyasal madde patlaması gibi yıkıma neden olan insan kontrolünün dışında oluşan doğal kaynaklı olaylarda (çevresel acil durumlarda) çalışan ve yöneticilerin bilinç düzeylerini artırarak bu acil durumlara hazırlıklı olmalarını sağlayacak acil eylem planını oluşturmaktayız. Acil Eylem planı konularımız;

•          Acil durum vaziyetleri, tespiti ve yönetimi

•          Çevre yönetim sistemi ve işçi sağlığı ve iş güvenliği yönetim sistemi gereklilikleri

•          Acil durum oluşmasının engellenmesi

•          Acil durum sonrası etkilerin kontrolü ve giderilmesi

•          Firma uygulamalarının değerlendirilmesi