Satış ve Faaliyet Bilgi Formaları ( 29. Madde İşlemleri)

Yıllık üretim miktarı, satış tutarı, toplam gelir ve tahakkuk eden Devlet hakkı gibi mali durumlar Maden işleri Genel Müdürlüğü'nün talep etmiş olduğu formatta hazırlanarak teslim edilir.