Harita Hizmetleri

Talep eden mercilere verilmek üzere; hasas ölçüm aletleri ile yerinde ölçümlerinin yapılarak son durumunu gösterir halihazır haritasının hazırlanması hizmetidir.