Teknik Nezaretçilik

5177 Sayılı Kanun İle Değişik 3213 Maden Kanunun 31. Maddesi gereğince maden sahalarının üretiminin denetlenmesi işçi sağlığı işçi güvenliği önlemlerinin alınması, meri mevzuata uygun üretim faaliyetinin yapılabilmesi için firmamızın maden mühendisleri tarafından sunulan  hizmettir. 

Madde 31 - Maden üretimi, bir maden mühendisi nezaretinde yapılır. Maden mühendisinin daimî olarak istihdam edileceği işletme büyüklüğü ile istihdam usul ve esasları Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

İşletmede istihdam edilen maden mühendisi 4857 sayılı İş Kanununun 82 nci maddesinde belirtilen iş güvenliği ile görevli mühendis veya teknik elemanların üstlendiği görev ve sorumluluğu da yerine getirir.

Maden mühendisi istihdamı veya nezareti gerçekleşmeden üretim yapılması halinde ruhsat teminatı irad kaydedilerek faaliyet durdurulur. Maden mühendisi istihdamı/nezareti sağlanması ve teminatın yenilenmesi ile faaliyete izin verilir.