Gayri Sıhhi Müessese İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsat İşlemleri ( GSM Ruhsatı)

Maden kanununun ve yönetmeliklerin ilgili maddelerinde yer alan alınması zorunlu izinler kapsamında bulunan GSM ruhsatının alınabilmesi için gerekli evrak, dosya ve projelerin hazırlanması, özel idarelere sunulup sonuçlandırılması hizmetidir.