Sondaj İzinleri

Yeraltında bulunan jeolojik formasyonlar ve yeraltı zenginlikleri ( kömür, metalik maden, doğalgaz, petrol vb.) hakkında bilgi toplamak ve işletmelerde üretime geçmek amacı ile kuyu açmak için yapılan işlemlere maden sondajı denir.

 Di Mühendislik ilgili maden veya jeotermal su ruhsatında arama çalışması yapılabilmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan alınan ve sahanın mülkiyet durumuna göre ilgili kurumlardan alınması gereken tüm izinleri,kendi teknik ve resmi yeterliliği doğrultusunda en hızlı ve uygulanabilir şekilde almaktadır.