Sayısal modelleme ve analizler

Maden sahalarına ilişkin projelerin hazırlanması aşamasında gerekli olabilen modelleme ve analizler ekibimiz tarafından yapılmaktadır.