Rezerv Tespitleri Ve Arazi Etütleri

Uzman teknik personel tarafından maden sahasının incelenmesi hizmetidir.
*Saha  genelinde incelemelerin yapılarak maden cinsinin tespiti
*Saha genelinde incelemelerin yapılarak rezerv tespitinin yapılması.
*Saha genelinde incelemelerin yapılarak maden oluşum ve yataklanma tiplerinin tespiti.
*Saha genelinde incelemelerin yapılarak cevherli zonun hangi açı ve kalınlıkta olduğunun tespiti
*Cevherin üretimi aşamasında yapılacak dekapaj hesapları
*Sondaj noktalarının tespiti
*Mermer sahalarında blok verimliliği tespiti
*Maden ve mermer sahalarında üretim için doğru ocak ağzının tespiti
*Yol ve elektrik hattının güzergahının tespiti
ve daha bir çok konuda maden, jeoloji, jeofizik mühendisliği hizmetlerini içeren arazi etüd çalışmaları