Yatırım Danışmanlığı

Enerji konusunda gerçekleştirilecek yatırımların verimliği en önemli esastır.Bu kapsamda yatırımı yapılması planlanan proje özelinde arazi seçimi, mevzuatlar açısından uygunluğu ve diğer tüm etmenler açısından ön değerlendirilmesi oldukça önemlidir.

Bu kapsamda yatırımı planlanan projenin fizibilitesinin yapılarak raporlanması ve yatırımcıya projenin verimliğinin her yönüyle detaylandırılarak sunulması fayda sağlamaktadır.

Di Mühendislik olarak Güneş Enerjisi Santrali (GES), Rüzgar Enerjisi Santrali (RES), Jeotermal Enerji Santrali (JES) ve Hidroelektrik Enerji Santrali (HES) projelerinde yattırım danışmanlığı hizmeti vermekteyiz.